Vitodens 200-W - Nástenný kondenzačný kotol

  • Menovitý tepelný výkon: 4,8 až 35,0 kW
  • Menovitý tepelný výkon: 17,0 až 105,0 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

REGULATERM® spol. s r.o. Landauova 1
841 01 Bratislava
+421 2 645 301 21 rt@regulaterm.sk