Vitopend 111-W - Nástenný plynový kotol so zabudovaným zásobníkom s modulovaným atmosférickým horákom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

  • Menovitý tepelný výkon 10,5 až 24 (30) kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

REGULATERM® spol. s r.o. Landauova 1
841 01 Bratislava
+421 2 645 301 21 rt@regulaterm.sk