Riadiace systémy zabezpečujú automatické riadenie technologických procesov. Základom spoľahlivého automatizovaného riadenia je dokonalá teoretická znalosť riadenej sústavy a návrh adekvátnej riadiacej jednotky - regulátora.  V procese riadenia sústavy je dôležité jej meranie a spracovanie procesných informácií z regulovanej sústavy. Rovnako dôležitou úlohou riadiacej jednotky je okrem kvality aj spoľahlivosť a bezpečnosť technologického procesu s dôrazom na optimalizáciu riadenia.

V súčasnosti je hardvér riadiacich systémov od rôznych výrobcov približne na rovnakej kvalitatívnej úrovni a do popredia sa tak dostáva softvér riadiacich systémov ako flexibilné riešenie automatizovaného riadenia technologických procesov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

REGULATERM® spol. s r.o. Landauova 1
841 01 Bratislava
+421 2 645 301 21 rt@regulaterm.sk